Friday, March 02, 2007

000061-อกหักไม่ว่า~ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา AF3

อกหักไม่ว่า~ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา AF3
เนื้อร้อง/ทำนอง : เชษฐา ยารสเอก
เรียบเรียง : Banana Boat

เธอทำให้ฉันต้องเมื่อยคอ เธอมาทำให้ฉันต้องเฝ้ารอ
ก็ได้แค่มองขึ้นไปที่เธอถึงบนฟ้า
ก็มันแอบชอบเธอมานาน เธอก็ยังไม่เห็นมองลงมา
คงต้องออกแรงเข้าไปใกล้เธอมากกว่านี้

ถึงแม้เธออยู่สูงเท่าฟ้า ฉันจะดึงลงมาให้สุดมือ
เหมือนๆมันจะเอื้อมไม่ถึง ถึงไงก็ต้องลอง

อกหักไม่ว่า ถ้าไม่ได้รักคงบ้า
ก็คนอย่างเธอมันน่าน่าได้เป็นเจ้าของ
อกหักยังได้ ยังดีกว่าไม่ได้ชอบ
จะเป็นจะตายก็ขอเอื้อมให้ถึงหัวใจเธอ

ยังไงแค่ขอให้ได้จีบ ก็ไม่ยอมแค่แหงนมองเครื่องบิน
จะต้องป่ายปีนแค่ไหนเท่าไรก็เท่ากัน
เอาใจเธอได้ไม่จำกัด จะให้ลุยตากฝนยิ่งถนัด
ก็คงต้องวัดไปเลยจะได้หรือจะเสีย

ถึงแม้เธออยู่สูงเท่าฟ้า ฉันจะดึงลงมาให้สุดมือ
เหมือนๆมันจะเอื้อมไม่ถึง ถึงไงก็ต้องลอง

อกหักไม่ว่า ถ้าไม่ได้รักคงบ้า
ก็คนอย่างเธอมันน่าน่าได้เป็นเจ้าของ
อกหักยังได้ ยังดีกว่าไม่ได้ชอบ
จะเป็นจะตายก็ขอเอื้อมให้ถึงหัวใจเธอ

ถึงแม้เธออยู่สูงเท่าฟ้า ฉันจะดึงลงมาให้สุดมือ
เหมือนๆมันจะเอื้อมไม่ถึง ถึงไงก็ต้องลอง

อกหักไม่ว่า ถ้าไม่ได้รักคงบ้า
ก็คนอย่างเธอมันน่าน่าได้เป็นเจ้าของ
อกหักยังได้ ยังดีกว่าไม่ได้ชอบ
จะเป็นจะตายก็ขอเอื้อมให้ถึงหัวใจเธอ

อกหักไม่ว่า ถ้าไม่ได้รักคงบ้า
ก็คนอย่างเธอมันน่าน่าได้เป็นเจ้าของ
อกหักยังได้ ยังดีกว่าไม่ได้ชอบ
จะเป็นจะตายก็ขอเอื้อมให้ถึงหัวใจเธอ   
 

Launch in external player


Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google