Tuesday, February 13, 2007

000044-จะมีบ้างไหม ~ โบ สุรัตนาวี สุวิพร

จะมีบ้างไหม ~ โบ สุรัตนาวี สุวิพร
อัลบั้ม: Beginning

ในวันที่ใจมันจะยอมแพ้
วันที่มองไม่เห็นแสง
วันที่ชีวิตไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรง ไม่มี

เหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำ
และยังต้องเจอพายุฝน
ทำได้แค่เพียงรอคอยเวลา
ที่จะพบกับใครสักคน

แล้วเขาจะเดินเข้ามา
ยื่นมือดึงให้ฉันนั้นเห็นแสงทางข้างหน้า
เติมพลังชีวิตให้ชั้นได้พบกับตา
ในวันที่ฉันนั้น ไม่มี อะไรที่เหลือเลย.....

ปัญหาทยอยเข้ามาสุม
มันคอยจะรุมให้แพ้
ทำได้แค่เพียงรอคอยเวลา
ที่จะพ้นจากความอ่อนแอ

แล้วเขาจะเดินเข้ามา
ยื่นมือดึงให้ชั้นนั้นเห็นแสงทางข้างหน้า
เติมพลังชีวิตให้ชั้นได้พบกับตา
ในวันที่ฉันนั้น ไม่มีใคร

เขาจะเดินเข้ามา
เติมใจที่ท้อแม้ให้มีเรี่ยวแรงขึ้นใหม่
ทำให้ฉันเรียนรู้ ความสุขเกิดขึ้นได้ในใจ
ตราบใดที่ความหวังยังมี
ฉันจะรอวันนั้น

เพราะฉันรู้ว่าเขามีอยู่จริง
และจะไม่ทิ้งให้ฉันไหวหวั่น
เขาไม่ใช่แค่ความฝัน.....

ฉันนั้นจะรอคอยวันเวลา
ที่จะพ้นจากความอ่อนแอ

แล้วเขาจะเดินเข้ามา
ยื่นมือดึงให้ชั้นนั้นเห็นแสงทางข้างหน้า
เติมพลังชีวิตให้ชั้นได้พบกับตา
ในวันที่ฉันนั้น ไม่มีใคร

เขาจะเดินเข้ามา
เติมใจที่ท้อแม้ให้มีเรี่ยวแรงขึ้นใหม่
ทำให้ฉันเรียนรู้ ความสุขเกิดขึ้นได้ในใจ
ตราบใดที่ความหวังยังมี.... ฉันจะรอวันนั้น

แล้วเขาจะเดินเข้ามา
ยื่นมือดึงให้ชั้นนั้นเห็นแสงทางข้างหน้า
เติมพลังชีวิตให้ชั้นได้พบกับตา
ในวันที่ฉันนั้น ไม่มีใคร

เขาจะเดินเข้ามา
เติมใจที่ท้อแม้ให้มีเรี่ยวแรงขึ้นใหม่
ทำให้ฉันเรียนรู้ ความสุขเกิดขึ้นได้ในใจ
ตราบใดที่ความหวังยังมี.... ฉันจะรอวันนั้น
 

Launch in external player


Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google