Sunday, February 04, 2007

000035-เทกแคร์นะ (Take Care นะ) ~ G-JR (จี จูเนียร์)

เทกแคร์นะ (Take Care นะ) ~ G-JR (จี จูเนียร์)
อัลบั้ม: 10 Club

หมดเวลา หมดเวลา ก็มันถึงเวลา
ไม่อยากจะไป แต่ต้องไป ก็มันถึงเวลา
อยากอยู่นานนาน อยู่นานนาน

ไม่อยากมองเห็นน้ำตา
เราคบกันมา ก็มันนานตั้งเท่าไร
แต่ละคน แต่ละคน ก็มีฝันมากมาย
ก็แต่ละคน ก็มีทาง ก็มันเลยถึงต้องไป

ไม่ว่าจะยังไง จะยังไง หมดเวลาก็ต้องไป
คงไม่มีใคร ไม่มีวันที่ต้องลา

อุตส่าห์เตรียมตัว เตรียมใจมาเป็นอย่างดี
ว่าจะไม่มีอาการที่มันเศร้าใจ
อดไม่ได้ อดไม่ได้ มันใจหาย มันใจหาย
ที่เราจะไม่ได้พบกัน

ต่อไปนี้คงไม่มีคนมาเทกแคร์
อยากให้เธอดูแลตัวเองให้ดี
และจากวันนี้จะนานเป็นเดือนเป็นปี
เก็บใจไว้อย่างนี้ จนกว่าจะพบกัน

หมดเวลา หมดเวลา ก็มันถึงเวลา
ไม่อยากจะไป แต่ต้องไป ก็มันถึงเวลา
อยากอยู่นานนาน อยู่นานนาน

ไม่อยากมองเห็นน้ำตา
ยิ้มให้ฉันที อยากให้ยิ้มให้ฉันที
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร จะกลับมาพบกันใหม่

แค่แต่ละคนก็มีทาง ก็มันเลยถึงต้องไป
ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แค่ใบไม้ที่ร่วงไป
เมื่อถึงเวลา จะกลับมาสวยเช่นดังเดิม

อุตส่าห์เตรียมตัว เตรียมใจมาเป็นอย่างดี
ว่าจะไม่มีอาการที่มันเศร้าใจ
อดไม่ได้ อดไม่ได้ มันใจหาย มันใจหาย
ที่เราจะไม่ได้พบกัน

ต่อไปนี้คงไม่มีคนมาเทกแคร์
อยากให้เธอดูแลตัวเองให้ดี
และจากวันนี้จะนานเป็นเดือนเป็นปี
เก็บใจไว้อย่างนี้ จนกว่าจะพบกัน

ต่อไปนี้คงไม่มีคนมาเทกแคร์
อยากให้เธอดูแลตัวเองให้ดี
และจากวันนี้จะนานเป็นเดือนเป็นปี
เก็บใจไว้อย่างนี้ จนกว่าจะพบกัน
 

Launch in external player


Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google