Wednesday, January 03, 2007

000003-แค่ได้รัก~ปู ไปรยา สวนดอกไม้ (สาวน้อยในตะเกียงแก้ว 2)

แค่ได้รัก~ปู ไปรยา สวนดอกไม้
สาวน้อยในตะเกียงแก้ว 2

โลกนี้ช่างกว้างใหญ่
แปลกใช่ไหม ทำไมได้พบเจอกัน
แต่ฉันรู้ความรักไม่ง่ายดาย
กว่าจะค้นจะเจอคนนั้นที่ใจต้องการ

ฟ้าดูใกล้กันก็เมื่อฉันมาเจอเธอ
เก็ความรักที่เรามีให้แก่กัน

โลกช่างสวยงามเมื่อฉันได้พบเธอ
สบตาฉันทุกอย่างหยุดพลันแทบสิ้นลมหายใจ
โลกนี้ช่างกว้างใหญ่กี่คนกี่ล้านใจ
ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะรักเธอ

ไม่ขอให้มากไป แค่ได้รักจริงใจ
รักแท้จริงๆจะรักษา เก็บไว้ไม่ทำลาย
ตอบแทนฟ้าที่สั่งให้พบและได้รักเธอ

ฟ้าดูใกล้กันก็เมื่อฉันมาเจอเธอ
เก็ความรักที่เรามีให้แก่กัน

โลกช่างสวยงามเมื่อฉันได้พบเธอ
สบตาฉันทุกอย่างหยุดพลันแทบสิ้นลมหายใจ
โลกนี้ช่างกว้างใหญ่กี่คนกี่ล้านใจ
ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะรักเธอ

โลกช่างสวยงามเมื่อฉันได้พบเธอ
สบตาฉันทุกอย่างหยุดพลันแทบสิ้นลมหายใจ
โลกนี้ช่างกว้างใหญ่กี่คนกี่ล้านใจ
ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะรักเธอ

ทุกอย่างหยุดพลันแทบสิ้นลมหายใจ
โลกนี้ช่างกว้างใหญ่กี่คนกี่ล้านใจ
ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะรักเธอ


Right click here to download file
Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google