Saturday, July 15, 2006

รักบึงเก่า~เพื่อน (แฟนฉัน)

รักบึงเก่า~เพื่อน
อัลบั้ม: เพลงประกอบภาพยนตร์ แฟนฉัน

เมื่อวานทำไมทำงอน
ทำไมค้อนจนใบหน้าเง้า
โกรธใครมีใครทำเอาใครเขาทำ

ท่าทางจะรุมสกรัม
คนที่ทำเธอโกรธ
ขอโทษทีฉันหรือเปล่า

เอ๊ะไฉนทำบึ้ง
หน้ายังบึ้งหรือแค้นเรื่องเก่า
เปิดเธอเปิดความนัย
ไม่เปิดก็จะต้องเดา

แค้นที่ฉันมู่ทู่
ไม่เจ้าชู้ช้าๆเช่นเต่า
ถูกล่ะซิฉันเดาเข้าไส้

ใครลองมีใจเดียว
มีรักเดียวเป็นอย่างเงี้ยะ
ไม่ทำดังปลายินดีมีน้ำใหม่

จะลอยคอตายบึงเดิม
ไม่เหิมเกริมบึงใหญ่
ฉันจริงใจรักบึงเก่า

เอ๊ะไฉนทำบึ้ง
หน้ายังบึ้งหรือแค้นเรื่องเก่า
เปิดเธอเปิดความนัย
ไม่เปิดก็จะต้องเดา

แค้นที่ฉันมู่ทู่
ไม่เจ้าชู้ช้าๆเช่นเต่า
ถูกล่ะซิฉันเดาเข้าไส้

ใครลองมีใจเดียว
มีรักเดียวเป็นอย่างเงี้ยะ
ไม่ทำดังปลายินดีมีน้ำใหม่

จะลอยคอตายบึงเดิม
ไม่เหิมเกริมบึงใหญ่
ฉันจริงใจรักบึงเก่า
 

Launch in external player


Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google