Monday, July 03, 2006

ทุกอย่าง~สครับ

ทุกอย่าง~สครับ (Scrubb)
อัลบั้ม :Black Album

จะทำทุกๆอย่าง
จะทำทุกๆทาง
มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า
จะเป็นเช่นไร

แม้เธอจะมีใครไม่สำคัญ
แค่เพียงเธอมองมาที่ฉัน
เท่านั้นก็พอใจอยู่ภายใน

แม้เธอจะมีใครไม่สนใจ
แม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร
ไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจ

จะทำทุกๆอย่าง
จะทำทุกๆทาง
ให้เธอได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉัน

แต่เราเพึ่งรู้จัก
แค่มองด้วยสายตา
มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า
จะเป็นเช่นไร

แม้เธอจะมีใครไม่สำคัญ
แค่เพียงเธอมองมาที่ฉัน
เท่านั้นก็พอใจอยู่ภายใน

แม้เธอจะมีใครไม่สนใจ
แม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร
ไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจ

จะทำทุกๆอย่าง
จะทำทุกๆทาง
ให้เธอได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉัน

แต่เราเพึ่งรู้จัก
แค่มองด้วยสายตา
มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า
จะเป็นเช่นไร

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google