Tuesday, June 20, 2006

สายชล~จันทนีย์ อุณากูล.

สายชล~จันทนีย์ อุณากูล

เหม่อมองดูสายน้ำน
เหม่อมองสายชล ช่างไหลริน
เหม่อมองดูนกผกผิน บินลับไป
ยามเหงาเราถอนใจ บินไปไม่กลับมา

เปล่าเปลี่ยวจริงหนอ หัวใจ
อยากจะรักใคร เศร้าใจทุกครา
หมดแรงกำลัง อ่อนล้า และหลงทาง
เจ็บนั้น ยังเจ็บมิจาง อ้างว้างดังสายชล

แม้ใจจะเจ็บ เก็บมาคิดๆ
อดีตยังงามล้ำล้น มิเคยลืม ภาพเราสองคน
มิเคยลืม ยังหลอกลวงตน มิเคยลืม

ว่าเคยรักเธอ สายชล
หลั่งรินไหลวน มาพานพบเจอ
เหตุการณ์ผ่านไป ยังเผลอพะวงทุกวัน
อกเอ๋ยขมขื่นตื้นตัน จากกันหรือฝันไป

มิเคยลืม
ว่าเคยรักเธอ สายชล
หลั่งรินไหลวน มาพานพบเจอ
เหตุการณ์ผ่านไป ยังเผลอพะวงทุกวัน
อกเอ๋ยขมขื่นตื้นตัน จากกันหรือฝันไป

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google

1 Comments:

Anonymous chinese dragon said...

ขอบคุณมากๆค้าบ ฟังแล้วอยากย้อนเวลาจริงๆ

9:30 AM  

Post a Comment