Tuesday, May 16, 2006

มนต์มายา~อั๋น ภูวนาท คุณผลิน (บัลลังก์เมฆ)

มนต์มายา~อั๋น ภูวนาท คุณผลิน
เพลงละครเวที บัลลังก์เมฆ

เธองามเกินบรรยาย
งามกว่าใครๆจะเทียมเทียบทัน
เธองามเกินรำพัน
งามกว่าดวงจันทร์ที่งามเฉิดฉาย

นัยน์ตาเธอมีมนต์
สะกดให้คนต้องหลงคลั่งไคล้
หัวใจ ร่ำร้องจะผูกสัมพันธ์

ใจมันครวญคะนึง
ได้แต่รำพึงคิดถึงแต่เธอ
ใจมันลอยละเมอ
มันอยากมีเธอในอ้อมกอดฉัน

ดูเธอคงมีใจ
จึงสื่อความนัยไมตรีให้กัน
เย้ายวน
ยั่วตาว่าเธอท้าลองใจฉ้น

อยากจะรัก
อยากจะขอกอดเธอเอาไว้
แต่ก็ยังหวั่นใจ
ว่านี้ความจริง
หรือเป็นแค่เพียงความฝัน

กลัวจะเพ้อรำพัน
กลัวว่าฉันแค่เพียงหวั่นไหว
เธอไม่ได้ตั้งใจ
ให้เป็นอย่างงั้น

ก็อยากจะขอได้ไหม
ขอให้คิดจริงใจกับฉัน
อย่าได้คิดแค่จะหลอกกัน
ให้ต้องหลงงมงาย
กับมนต์มายา

หัวใจละลาย
หลงเธอหมดใจ
หวังเธอเคียงกาย
เธอคือนางฟ้า
หรือคือมายา
รักจริงจากใจ
หรือคอยทำลาย
ไม่อาจจะรู้

ใจมันครวญคะนึง
ได้แต่รำพึงคิดถึงแต่เธอ
ใจมันลอยละเมอ
มันอยากมีเธอในอ้อมกอดฉัน

ดูเธอคงมีใจ
จึงสื่อความนัยไมตรีให้กัน
เย้ายวน
ยั่วตาว่าเธอท้าลองใจฉ้น

อยากจะรัก
อยากจะขอกอดเธอเอาไว้
แต่ก็ยังหวั่นใจ
ว่านี้ความจริง
หรือเป็นแค่เพียงความฝัน

กลัวจะเพ้อรำพัน
กลัวว่าฉันแค่เพียงหวั่นไหว
เธอไม่ได้ตั้งใจ
ให้เป็นอย่างงั้น

ก็อยากจะขอได้ไหม
ขอให้คิดจริงใจกับฉัน
อย่าได้คิดแค่จะหลอกกัน
ให้ต้องหลงงมงาย
กับมนต์มายา

หัวใจละลาย
หลงเธอหมดใจ
หวังเธอเคียงกาย
เธอคือนางฟ้า
หรือคือมายา
รักจริงจากใจ
หรือคอยทำลาย
ไม่อาจจะรู้

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google