Saturday, April 29, 2006

น้ำหนัก~อาร์มแชร์.

น้ำหนัก~อาร์มแชร์
อัลบั้ม: Tender

ตื่นตอนเช้า
ให้เร็วกว่าเดิมก่อนเธอซักหน่อย
และคอยเธอบ้างซักวัน
แค่นั้นก็มีความหมาย

เมื่อให้น้ำหนักกับสิ่งไหน
ก็ให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้น
และฉันให้น้ำหนักกับความรัก
มากกว่าใคร
สิ่งใดก็ตามไม่สำคัญ

มีคนอีกคนที่แบกความทุกข์ไว้ด้วยกัน
ตลอดมานั้น
ทุกวันผ่านมา
มีคนอีกคนที่เก็บรอยยิ้มไว้ให้กัน
ในวันที่ฉันสุขใจ
สุขใจที่ได้มีเธอ

โลกใบนี้
ก็มีอะไรมากมายหลายอย่าง
ถ้าเราไม่รู้ความต่าง
จะยังได้เจอความหมาย

เมื่อให้น้ำหนักกับสิ่งไหน
ก็ให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้น
และฉันให้น้ำหนักกับความรัก
มากกว่าใคร
สิ่งใดก็ตามไม่สำคัญ

มีคนหนึ่งคนที่แบกความทุกข์ไว้ด้วยกัน
ตลอดมานั้น
ทุกวันผ่านมา
มีคนอีกคนที่เก็บรอยยิ้มไว้ให้กัน
ในวันที่ฉันสุขใจ
สุขใจที่ได้มีเธอ

ก็ไม่มีสิ่งใด
ที่จะสำคัญกว่า
ให้เวลากับเขา
ก็เท่านั้น

มีคนอีกคนที่แบกความทุกข์ไว้ด้วยกัน
ตลอดมานั้น
ทุกวันผ่านมา
มีคนอีกคนที่เก็บรอยยิ้มไว้ให้กัน
ในวันที่ฉันสุขใจ
สุขใจที่ได้มีเธอ

มีคนอีกคนที่บอกว่ารักฉันทุกวัน
สม่ำเสมอ
ขอบคุณเหลือเกิน
มีคนอีกคนที่ฝากชีวิตไว้ด้วยกัน
เป็นวันที่ฉันสุขใจ
สุขใจที่ได้มีเธอ

Right click here to download file



Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google