Tuesday, April 18, 2006

เปลี่ยน~อีซีที.

เปลี่ยน~อีซีที

ฉันเปลี่ยนตัวเองเท่าไรเธอก็เหมือนเดิม
จะเปลี่ยนเท่าไรแล้วเธอก็เป็นเหมือนเก่า
ต่อให้ทำดีกว่านี้ ทำสิ่งที่เธอต้องการ
ก็ไม่รู้ตรงไหนที่เรียกว่าความพอใจ

ต้นเหตุที่เธอพูดมาคือฉันไม่ดี
ต้นเหตุจริงๆ เพราะเธอมีใครรึเปล่า
ถ้าหากว่าเธอหมดใจ และหากว่าเป็นอย่างนั้น
สิ่งที่ฉันจะเปลี่ยนมีเพียงเรื่องเดียว

คือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน เปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใย
ให้ใจไม่เจ็บ ใจไม่ปวด ไม่ต้องมีน้ำตา
เปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน และยอมรับที่ตัวฉันเป็น
ก็คงไม่เหนื่อยไม่ไร้ค่า เปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ยังง่ายกว่า

บางอย่างที่เคยว่าดี วันนี้ไม่ดี
อยากจะรู้ว่าเคยรักกันรึปล่าว
ถ้าหากว่าเธอได้ลืมทุกอย่างที่เรียกว่าเรา
สิ่งที่ฉันจะเปลี่ยนมีเพียงเรื่องเดียว

คือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน เปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใย
ให้ใจไม่เจ็บ ใจไม่ปวด ไม่ต้องมีน้ำตา
เปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน และยอมรับที่ตัวฉันเป็น
ก็คงไม่เหนื่อยไม่ไร้ค่า เปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ยังง่ายกว่า

ถ้ามีอะไรก็บอกกับฉันตรงๆ ได้ไหม
อย่าให้ฉันต้องเปลี่ยนอะไรโดยไร้จุดหมาย

อยากจะรักคนที่รักฉัน อยากจะรักคนที่ห่วงใย
ให้ใจไม่เจ็บ ใจไม่ปวด ไม่ต้องมีน้ำตา
เปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน และยอมรับที่ตัวฉันเป็น
ก็คงไม่เหนื่อยไม่ไร้ค่า เปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ยังง่ายกว่า

Right click here to download file
Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

สุดยอด ขอบคุณค่ะ =^_^=

6:47 AM  

Post a Comment