Tuesday, February 28, 2006

คนรักคนที่สอง~พีท พีซเมกเกอร์

คนรักคนที่สอง~พีท พีซเมกเกอร์
อัลบั้ม: Guess Music Compilation 01 (The First Confused Album)

ไม่รู้จริงๆ ที่ทำลงไป ไม่รู้จริงๆ ทำเธอเสียใจ
อาจเพราะฉันคิดผิดไป ปล่อยตามอารมณ์ไปทุกอย่าง
ผิดไหมที่ทำตามใจตัวเอง ที่ขอให้เธอเป็นคนสำคัญ
ผิดไหมที่คิดผูกพันกับเธอที่เดินมาทีหลัง

แต่ความจริงที่เราเผชิญ รักนั้นมีได้เพียงแค่สองคน
แต่เธอก็ยอม และฉันยังมีอีกคนในใจ
กับสิ่งหนึ่งที่ฉันเพิ่งรู้ รักของเธอต้องอยู่ไปช้ำไป
อดทนมานานใช่ไหมที่รักกันมา

หากวันนี้ถ้าเลือกจากไป
อยากให้รู้ว่าฉันขอโทษจากใจ
ที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจ
จนลืมคิดไปว่าฉันมีใครอีกคน
ให้โอกาสตัวฉันซักครั้งก่อนไป
อยากเก็บความทรงจำดีๆ
เพื่อฉันจะจำเพียงเธอเรื่อยไป
ไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกิน

อาจคิดไปเองว่าไม่ใช่รัก อาจคิดว่าฉันคงเพียงแค่เหงา
เธอคิดว่าฉันต้องการแค่ใครสักคนคั่นเวลา
ต่างรู้ว่าควรวางตัวยังไง แต่รักที่ได้ทำเราพลาดไป
กลับเผลอให้รักหมดใจ ไม่ควรเกินเลยต่างก็รู้

แต่ความจริงที่เราเผชิญ รักนั้นมีได้เพียงแค่สองคน
แต่เธอก็ยอม และฉันยังมีอีกคนในใจ
กับสิ่งหนึ่งที่ฉันเพิ่งรู้ รักของเธอต้องอยู่ไปช้ำไป
อดทนมานานใช่ไหมที่รักกันมา

หากวันนี้ถ้าเลือกจากไป
อยากให้รู้ว่าฉันขอโทษจากใจ
ที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจ
จนลืมคิดไปว่าฉันมีใครอีกคน
ให้โอกาสตัวฉันซักครั้งก่อนไป
อยากเก็บความทรงจำดีๆ
เพื่อฉันจะจำเพียงเธอเรื่อยไป
ไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกิน

(หากวันนี้ถ้าเลือกจากไป
อยากให้รู้ว่าฉันขอโทษจากใจ
ที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจ
จนลืมคิดไปว่าฉันมีใครอีกคน)

ให้โอกาสตัวฉันซักครั้งก่อนไป
อยากเก็บความทรงจำดีๆ
เพื่อฉันจะจำเพียงเธอเรื่อยไป
ไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกิน

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google