Saturday, February 25, 2006

คนไม่มีสิทธิ์~ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์

คนไม่มีสิทธิ์~ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์
อัลบั้ม: เพลงละคร 7 สี ชุด ลูกผู้ชายหัวใจเพชร

อยากรู้ ใจเธอมีฉันหรือเปล่า
อยากรู้ ว่าเธอได้ยินบ้างไหม
ก็เสียงใจมันบอก ว่ารักเธอมากมาย ร่ำร้องเรียกภายในใจเท่านั้น

ก็รู้ ว่าคงเป็นไปไม่ได้
ก็ไม่ ต้องการให้เธอเสียใจ
แค่คนๆเดียว ไม่มีค่าเท่าไร กลัวฉันไปทำลาย หัวใจเธอ

ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ ถ้าคิดรักเธอจะผิดไหม
ขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจ ว่าเธอคือคนนั้น ที่ฉันรอ

ไม่รู้ ต้องทนอีกนานเท่าไร
ไม่รู้ ต้องรออีกนานแค่ไหน
ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าควรทำเช่นไร ให้เธอรู้ความในใจ ว่ารักเธอ

ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ ถ้าคิดรักเธอจะผิดไหม
ขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจ ว่าเธอคือคนนั้น ที่ฉันรอ

ไม่รู้ ต้องทนอีกนานเท่าไร
ไม่รู้ ต้องรออีกนานแค่ไหน
ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าควรทำเช่นไร ให้เธอรู้ความในใจ ว่ารักเธอ

ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าควรทำเช่นไร ให้เธอรู้ว่าในใจ ฉันรักเธอ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ขอบคุณคับ

12:20 AM  

Post a Comment