Friday, January 06, 2006

หวังใจ~โอภาส

หวังใจ~โอภาส
เพลงประกอบ เพลิงพายุ

ทุกๆ ครั้งในบางคราว
ที่ใจนั้นต้องการใครสักคนนั้น
โหยหารักไออุ่น
กับใครนั้นสักคนหนึ่งไว้ให้นั้น
นั่นแหละที่ฉันนั้นต้องการ

หวังฉันหวังสักวัน จะมีผู้ใดข้างกาย
มอบอุ่นไอและความรักให้กันเมื่อยามชิดใกล้
ความรักอยู่แห่งหนใด ไยแสนไกล
ฉันอยากรู้...

เวลาที่เลยผ่าน
ไม่เคยพบไม่เคยผ่านกับความรัก
รักนั้นช่างยิ่งใหญ่
หากมีไว้ในครอบครอง ก็สุขใจ
แต่เหตุใดฉันจึงไม่เคย

หวังฉันหวังสักวัน จะมีผู้ใดข้างกาย
มอบอุ่นไอและความรักให้กันเมื่อยามชิดใกล้
ความรักอยู่แห่งหนใด ไยแสนไกล
ฉันอยากรู้...

แต่เหตุใดฉันจึงไม่เคย
หวังฉันหวังสักวัน จะมีผู้ใดข้างกาย
มอบอุ่นไอและความรักให้กันเมื่อยามชิดใกล้
ความรักอยู่แห่งหนใด ไยแสนไกล
ฉันอยากรู้...

รักความรักอยู่ไหน
หากอยู่ไม่ไกลฉันต้องการ
เจ้าความรักที่แสนหวาน
ได้โปรดช่วยมาหาฉันที
อยากจะรักอยากให้รัก
กับใครสักคนสักทีได้ไหม
อยากรู้...
สักคน...ได้ไหม

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google