Friday, June 16, 2006

เข้าข้างตัวเอง~แดน วรเดช ดานุวงศ์ (ฮอยฮัน ฉันรักเธอ)

เข้าข้างตัวเอง~แดน วรเดช ดานุวงศ์
เพลงประกอบ ฮอยฮัน ฉันรักเธอ

ไม่เคยจะรู้จัก ว่าความรักมันเป็นอย่างไร
ไม่เคยจะรู้ว่าใครที่ต้องการ
เจอเธอมันรู้สึก อยู่ลึกๆว่าเธอใช่ไหม
คนที่เราจะฝากใจ และดูแลด้วยหัวใจ จะได้ไหม

แต่เธอจะรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมเธอ
แค่อยากรู้ว่าใจเธอคิดยังไง
แต่ฉันมีเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ หากคิดไปไกล
กลัวจะคิดเข้าข้างตัวเอง

ไกลเธอแล้วรู้ได้ ว่าความหมายของคำว่าคิดถึง
มันคือการที่ใครคนนึงได้จากไป
เวลาไม่เห็นหน้า อยากจะไปหาทุกทีที่เผลอ
เจอต้องเจอเธอวันนี้ ในนาทีแห่งความรัก แค่ได้พบ

แต่เธอจะรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมเธอ
แค่อยากรู้ว่าใจเธอคิดยังไง
แต่ฉันมีเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ หากคิดไปไกล
กลัวจะคิดเข้าข้างตัวเอง

รักฉันรึเปล่า เหมือนกันรึเปล่า
ไม่อยากคาดเดา กลัวใจจะไม่เหมือนกัน

แต่เธอจะรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมเธอ
แค่อยากรู้ว่าใจเธอคิดยังไง
แต่ฉันมีเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ หากคิดไปไกล
กลัวจะคิดเข้าข้างตัวเอง

แต่เธอจะรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมเธอ
แค่อยากรู้ว่าใจเธอคิดยังไง
แต่ฉันมีเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ ไม่อยากคิดไกล
กลัวใจจะไม่เหมือนกัน

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google