Tuesday, August 01, 2006

แค่มีเธอ ~ ปนัดดา เรืองวุฒิ

แค่มีเธอ ~ ปนัดดา เรืองวุฒิ

เป็นแค่คนหนึ่ง ในโลกใบเก่า
ชีวิตฉันเงียบเหงา ไม่เคยได้เห็นความจริง
มีพร้อมทุกอย่างและมีในทุกสิ่ง
อยากบอกว่าความจริงฉันเดียวดาย

เธอนั้นก็อยู่ ในโลกใบหนึ่ง
ที่ฉันเอื้อมไม่ถึง และยังไม่เคยได้เข้าใจ
เธอเหมือนลมผ่าน ผ่านมาในหัวใจ
แต่งเติมชีวิตฉันให้สดใส

แค่เพียงได้พบเธอ แค่เพียงได้รักเธอ
อยากอยู่กับเธอตลอดไป

จะนานเพียงไหน ใจฉันก็มีแต่ภาพเธอ
แม้ความจริงไม่เห็นว่าเธออยู่ข้างกาย

หลับตายังคงพบกัน ไม่มีวันลบเลือนไป
ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน

ก็อยากจะขอ ให้ฉันมีเธออยู่เรื่อยไป
แค่มีเธอเคียงข้างดูแลและเข้าใจ

ไม่เคยมีใครเหมือนเธอ
ที่ทำเพื่อฉันมากมายใจฉันจะมีเธออยู่อย่างนี้ ตลอดไป

ก็อยากจะขอให้ฉันมีเธออยู่เรื่อยไป
แค่มีเธอเคียงข้างดูแลและเข้าใจ

ก็คงเป็นเธอผู้เดียว ที่ทำเพื่อฉันมากมาย
ใจฉันจะมีเธออยู่อย่างนี้ ตลอดไป
 

Launch in external player


Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google