Friday, June 30, 2006

แค่อยากมีรักจริง~ลูกปัด ชลนรรจ์ ลิ่มไทย

แค่อยากมีรักจริง~ลูกปัด ชลนรรจ์ ลิ่มไทย
Chocolate

พยายามแล้วทุกๆทาง
ที่ฉันจะรู้ว่าผิดตรงไหน
ทำไมความรักที่มีกี่ครั้งก็ทิ้งฉันไป
ไม่มีครั้งใดที่จะมั่นใจว่าเป็นรักจริง
ยิ่งทุ่มเทเท่าไร เปลี่ยนตัวเองเท่าไร
มันยิ่งกลับทำให้ต้องเสียใจ

* อยากจะหยุดคำว่ารักไม่ให้ทอดทิ้งฉันไป
ไม่อยากให้ความจริงใจกลับกลายมาเป็นนํ้าตา
ฉันมีสิทธิ์จะคิดบ้างไหม
มีทางเป็นจริงแค่ไหน
แค่อยากมีรักที่เป็นของฉันจริงๆ

ทั้งที่ก็รุ้ดีว่าความจริง
ไม่มีทางได้ทุกอย่างที่ฝัน
หรือมันจะมากเกินไปกับสิ่งที่ฉันต้องการ
แค่ชีวิตที่มีใครอยู่เคียงข้างกาย
ยิ่งทุ่มเทเท่าไร ยิ่งให้ไปเท่าไหร่ ก็ยิ่งเจ็บชํ้าและยิ่งเสียใจ

(ซ้ำ *)

คนที่รักฉันจริงๆ

(ซ้ำ *)

แค่อยากมีรักที่เป็นรักจริง

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google