Sunday, June 25, 2006

ดาว~สุรสีห์ อิทธิกุล (เมืองมายา)

ดาว(orchestra version)~สุรสีห์ อิทธิกุล
เพลงประกอบ เมืองมายา

ดาวมากมาย ช่วยแต่งเติมท้องฟ้า
ไกลแสนไกล เป็นประกายงดงาม
เธอคือคนบนดินที่สูงเกินดาว
ดาวจะงามอย่างไร ไม่เทียมเท่าเธอ

เธอคนนี้ เปลี่ยนโลกให้สดใส
สวยยิ่งกว่าที่ใครจะเคยฝัน
หวานยิ่งกว่าถ้อยคำรำพัน
เธอเท่านั้นงดงามเหนือใคร

เธอห่างไกลจนเกินฝัน
เธอเมื่ออยู่ใกล้เธอยิ่งหวั่นไหว
ฉันไม่อาจจะเคยเข้าใจ
เธอคือใคร สูงเกินที่จะไขว่คว้า

หรือว่าเธอจะเป็นเหตุผล
ที่ทำให้ดาวบนฟ้ายังมีความหมาย
ทำให้โลกยังคงหมุนไป
และทำให้ใจรู้จักความรัก

เธอ เปลี่ยนโลกให้สดใส
สวยยิ่งกว่าที่ใครจะเคยฝัน
หวานยิ่งกว่าถ้อยคำรำพัน
เธอเท่านั้นงดงามเหนือใคร

เธอห่างไกลจนเกินฝัน
เธอเมื่ออยู่ใกล้เธอยิ่งหวั่นไหว
ฉันไม่อยากจะจากเธอไป
ในใจฉัน มีเพียงเธอเท่านั้น
ในใจฉัน มีเพียงเธอ..เท่านั้น

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google