Friday, June 09, 2006

เลิกกันเถอะ~เจี๊ยบ สุจินดา เติมธนาภรณ์

เลิกกันเถอะ~เจี๊ยบ สุจินดา เติมธนาภรณ์
อัลบั้ม: Dolly Project

เมื่อเธอไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอไม่เหมือนเคย
ดูเธอไม่รักกันเหมือนวันเก่า
ในวันที่แรกเจอ ในวันที่พบเธอ
ยังยอมให้ฉันได้ทุกที

แต่วันนี้ดูเปลี่ยนไป คงเพราะใจเธอเปลี่ยนแปลง
เพราะฉันนั้นแรง เธอก็ยิ่งแรงขึ้นอีก
ไม่เคยคิดจะใส่ใจ ต้องชวนทะเลาะกันทุกที
ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วเธอ

(ให้เรา) เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
เลิกกันถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
ฉันไม่ทนอีกแล้วพอเหอะคนดี
(ให้เรา) ทิ้งความสุขเมื่อวันเก่า ลืมเรื่องราวจบกันซักที
จะคิดซะว่าฉันโชคไม่ดี ที่ได้มาพบเธอ

ในความต่างของเรา ในความห่างของใจ
ทำให้เราสองคนยิ่งไกลห่าง
ที่เคยอยู่ใก้ลกัน เคยให้ความสำคัญ
ไม่มีอีกแล้วคงไม่มี

เมื่อวันนี้เธอเปลี่ยนไป เป็นเพราะใจเธอเปลี่ยนแปลง
เพราะฉันนั้นแรง เธอก็ยิ่งแรงขึ้นอีก
ไม่เคยคิดจะใส่ใจ ต้องชวนทะเลาะกันทุกที
ไม่อยากจะป็นอย่างนี้อีกแล้วเธอ

(ให้เรา) เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
เลิกกันถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
ฉันไม่ทนอีกแล้วพอเหอะคนดี
(ให้เรา) ทิ้งความสุขเมื่อวันเก่า ลืมเรื่องราวจบกันซักที
จะคิดซะว่าฉันโชคไม่ดี ที่ได้มาพบเธอ

[ชาย]
อย่าคิดมากไปเลยเธอ
อยากให้รู้ว่าฉันยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
ที่แล้วให้เป็นวันวาน อย่าติดค้างอย่าตอกย้ำ
อย่าทำแบบนั้น ก็ฉันยังรักเธอ

(ให้เรา) เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
เลิกกันถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
ฉันไม่ทนอีกแล้วพอเหอะคนดี
(ให้เรา) ทิ้งความสุขเมื่อวันเก่า ลืมเรื่องราวจบกันซักที
จะคิดซะว่าฉันโชคไม่ดี ที่ได้มาพบเธอ

ที่ได้มาพบเธอ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google