Sunday, May 21, 2006

ไม่รู้~พลอย Project H

ไม่รู้~พลอย Project H

อย่าเพิ่งหันมาได้ไหม
อยากจะแอบมองเธอชัดๆ
ให้เต็มหัวใจ

อย่ามองตรงนี้จะได้ไหม
ฉันยังไม่พร้อม
ให้เธอรู้ว่ามีใคร

ที่แอบมองเธอทุกวัน
ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ

เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก
ฉันต้องทำยังไงอีก
หัวใจมันหวั่นไหว
เมื่อเจอะเจอ
ฉันต้องทำยังไงอีก
แล้วต้องทำอะไรอีก
รักเธอมากแต่ใจ
กลับไม่กล้าเจอ

เพราะฉันนั้นรู้ใจเธอมีเขา
และรู้ว่าเราก็คงคบกันไม่ได้ไกล
ไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหน
คงต้องเก็บมันอย่างวันนี้เรื่อยไป

ได้แต่มองเธอทุกวัน
ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ

เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก
ฉันต้องทำยังไงอีก
หัวใจมันหวั่นไหว
เมื่อเจอะเจอ
ฉันต้องทำยังไงอีก
แล้วต้องทำอะไรอีก
รักเธอมากแต่ใจ
กลับไม่กล้าเจอ

เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก
ฉันต้องทำยังไงอีก
หัวใจมันหวั่นไหว
เมื่อเจอะเจอ
ฉันต้องทำยังไงอีก
แล้วต้องทำอะไรอีก
รักเธอมากแต่ใจ
กลับไม่กล้าเจอ

ได้แต่มองเธอทุกวัน
ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ

เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก
ฉันต้องทำยังไงอีก
หัวใจมันหวั่นไหว
เมื่อเจอะเจอ
ฉันต้องทำยังไงอีก
แล้วต้องทำอะไรอีก
รักเธอมากแต่ใจ
กลับไม่กล้าเจอ

เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก
ฉันต้องทำยังไงอีก
หัวใจมันหวั่นไหว
เมื่อเจอะเจอ
ฉันต้องทำยังไงอีก
แล้วต้องทำอะไรอีก
รักเธอมากแต่ใจ
กลับไม่กล้าเจอ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google