Thursday, May 18, 2006

เพราะมีเธอ(ในโลกใบนี้)~(รักเดียวของเจนจิรา)

เพราะมีเธอ(ในโลกใบนี้)
เพลงประกอบ รักเดียวของเจนจิรา

ในวันนี้
ถามใจตัวเอง ว่าอยาก
อยากจะไป ถึงที่แห่งใด

โลกใบนี้
เหมือนว่ายิ่งดู ยิ่งกว้างใหญ่
และเวลาก็หมุนไป

อีกวันที่ต้องเจอจะร้าย
หรือว่าจะดี ไม่รู้
ฉันต้องพบกับสิ่งใด

แค่เพียงได้รู้
ว่าเธอนั้นคนหนึ่ง
ที่ยังจะรัก และเข้าใจ

แค่เพียงได้รู้
ว่าเธอนั้นคนหนึ่ง
ที่ดีกับฉัน
ให้อุ่นใจ
อยู่ไม่ไกล

และวันนี้
ฉันยังคงเดิน ก้าวต่อ
ก้าวต่อไป แม้ว่าอ่อนแรง

เมื่อโลกนี้
คล้ายเป็นของคน ที่กล้าแกร่ง
และให้เรียนให้รู้ไป

อีกวันที่ต้องเจอ จะร้าย
หรือว่าจะดี ไม่รู้
ฉันต้องพบกับสิ่งใด

แค่เพียงได้รู้
ว่าเธอนั้นคนหนึ่ง
ที่ยังจะรัก และเข้าใจ

แค่เพียงได้รู้ ว่
าเธอนั้นคนหนึ่ง
ที่ดีกับฉัน มันอุ่นใจ
ก็เพราะเธอ

ในวันเวลา
มีอะไรมากมาย
ที่ฉันนั้นพบ และผ่านมา

อาจเจอน้ำตา
แต่ก็รู้ดี
มีเธอมองอย่างห่วงใย

แค่เพียงได้รู้
ว่าเธอนั้นคนหนึ่ง
ที่ยังจะรัก และเข้าใจ

แค่เพียงได้รู้
ว่าเธอนั้นคนหนึ่ง
ที่ดีกับฉัน มันอุ่นใจ
ก็เพราะเธอ...

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google