Sunday, April 30, 2006

กว่าจะรัก~ วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ (อุ้มรัก)

กว่าจะรัก~ วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เพลงประกอบ อุ้มรัก

ใครเล่าจะรู้ที่เราคู่กัน นั้นเป็นเพราะบังเอิญ

หรือฟ้าจงใจ กำหนดจากฟ้าให้เราชิดใกล้
แล้วใยสองหัวใจเหมือนยังไกลกัน

สองคนไม่ลง สองใจนั้นไม่ลงเอย
สองเราเหมือนไม่เคยเข้าใจ
สองคนกว่าจะรัก ต้องรอถึงเมื่อไหร่
ที่รักของเราจะสดใสเสียที

ต่อหน้าเราทำเป็นคนไม่รัก แต่ลึกในใจเราเองก็รู้
เราไหวหวั่น ทุกนาที ที่เราอยู่ใกล้กัน
ต่อหน้าเราทำเป็นคนไม่รัก แต่ลึกในใจเราเก็บคำนั้น
ได้แต่รอว่าสักวัน คำว่าเรารักกัน คงจะเปิดเผย

คนหนึ่งยังร้อน อีกคนร้อนไป ไม่ยอมให้หัวใจ
หันมาพูดกัน อีกคนเป็นน้ำ อีกคนน้ำมัน
เคล้ากันสักเท่าไรก็ไม่เข้ากัน

สองคนไม่ลง สองใจนั้นไม่ลงเอย
สองเราเหมือนไม่เคยเข้าใจ
สองคนกว่าจะรัก ต้องรอถึงเมื่อไหร่
ที่รักของเราจะสดใสเสียที

ต่อหน้าเราทำเป็นคนไม่รัก แต่ลึกในใจเราเองก็รู้
เราไหวหวั่น ทุกนาที ที่เราอยู่ใกล้กัน
ต่อหน้าเราทำเป็นคนไม่รัก แต่ลึกในใจเราเก็บคำนั้น
ได้แต่รอว่าสักวัน คำว่าเรารักกัน คงจะเปิดเผย

ต่อหน้าเราทำเป็นคนไม่รัก แต่ลึกในใจเราเองก็รู้
เราไหวหวั่น ทุกนาที ที่เราอยู่ใกล้กัน
ต่อหน้าเราทำเป็นคนไม่รัก แต่ลึกในใจเราเก็บคำนั้น
ได้แต่รอว่าสักวัน คำว่าเรารักกัน คงจะเปิดเผย

ได้แต่รอว่าสักวันคำว่าเรารักกัน คงจะเปิดเผย

Right click here to download file
Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google