Friday, April 28, 2006

ใจนักเลง~พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ใจนักเลง~พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
อัลบั้ม: ร็อคนี่หว่า

เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา
ตัวฉันคุกเข่าสั่นไหว
ใจนักเลงถึงปวดร้าวเจียนตาย
ปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการ

จะยอมให้สั่งและตัดสิน
ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง
เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง
ได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปดี

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี
อย่ามีอะไรให้เสียใจ
ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร
ที่เธอไม่เอา

จะยอมให้สั่งและตัดสิน
ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง
เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง
ได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปดี

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี
อย่ามีอะไรให้เสียใจ
ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร
ที่เธอไม่เอา

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี
อย่ามีอะไรให้เสียใจ
ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร
ที่เธอไม่เอา

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google