Wednesday, April 26, 2006

รู้ตัวบ้างไหม~แรพเตอร์

รู้ตัวบ้างไหม~แรพเตอร์

ให้เธอได้รู้ว่า ฉันห่วงเธอเหลือเกิน
ที่เธอไม่ยอมพูดจา
เหตุพราะใคร...เธอไม่บอก

ให้เธอได้ร้อง ปล่อยน้ำตาที่เธอมี
ออกมาให้มันระบาย
อีกไม่นาน...วันที่โหดร้าย
จะหายไปกับน้ำตา

เธอยังมีคนที่รักเธอ
และเขาก็พร้อมจะไปพร้อมเธอ

รู้ตัวบ้างไหมว่าใครคอยเธอ
ขอเพียงให้เธอมองมวสักที
แล้วเธอจะเจอแววตาที่ดี
อบอุ่นและมี..ความหมาย

ฉันยังไม่เคยมีใครเหมือนกัน
ต้องการผูกพันเพียงเธอทั้งใจ
หวังให้เธอได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง
เธอทำได้ไหม

ให้เธอได้เห็น ใจของคนที่รักเธอ
ว่ามันจริงจังเท่าไร
อีกไม่นาน...วันที่โหดร้าย
จะหายไปกับน้ำตา

เธอยังมีคนที่รักเธอ
และเขาก็พร้อมจะไปพร้อมเธอ

รู้ตัวบ้างไหมว่าใครคอยเธอ
ขอเพียงให้เธอมองมวสักที
แล้วเธอจะเจอแววตาที่ดี
อบอุ่นและมี..ความหมาย

ฉันยังไม่เคยมีใครเหมือนกัน
ต้องการผูกพันเพียงเธอทั้งใจ
หวังให้เธอได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง
เธอทำได้ไหม

เธอยังมีคนที่รักเธอ
และเขาก็พร้อมจะไปพร้อมเธอ

รู้ตัวบ้างไหมว่าใครคอยเธอ
ขอเพียงให้เธอมองมวสักที
แล้วเธอจะเจอแววตาที่ดี
อบอุ่นและมี..ความหมาย

ฉันยังไม่เคยมีใครเหมือนกัน
ต้องการผูกพันเพียงเธอทั้งใจ
หวังให้เธอได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง
เธอทำได้ไหม

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google