Friday, April 21, 2006

ใช่ฉันรึเปล่า~กะลา.

ใช่ฉันรึเปล่า~กะลา
อัลบั้ม: Inside

ลืมตามองฉันให้ดีอีกครั้ง
ความจริงความฝันต่างกันแค่ไหน
รักที่เธอต้องการ ผู้ชายที่ฝันในใจ
ตอบตัวเองได้ไหมใช่ฉันรึเปล่า

เธออายใครไหมที่เดินกับฉัน
จับมือกับฉันภูมิใจบ้างไหม
ฉันจะยอมรับฟัง หากเธอไม่แน่ใจ
ก็จะพร้อมทำตามหัวใจของเธอ

ไม่ได้เลิศหรูแค่คนบนพื้นดินทราย
ไม่ใช่เจ้าชายที่มีให้เธอได้ทุกสิ่ง
มีเพียงสองมือที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริง
ไม่มีวันจะทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ

เธออายใครไหมที่เดินข้างฉัน
สบตากับฉันอุ่นใจแค่ไหน
แม้ยังไม่ดีพอ ก็ไม่ต้องเกรงใจ
อยากจับมือกับฉันเรื่อยไปรึเปล่า

ไม่ได้เลิศหรูแค่คนบนพื้นดินทราย
ไม่ใช่เจ้าชายที่มีให้เธอได้ทุกสิ่ง
มีเพียงสองมือมี่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริง
ไม่มีวันจะทิ้งให้เธอต้องเสียใจ


Right click here to download file
Post a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google