Wednesday, April 12, 2006

ทิ้งรักลงแม่น้ำ~แคลช

ทิ้งรักลงแม่น้ำ~แคลช
Artist : ACK4 (CLASH)

เพราะรักแล้วช้ำ รักมันทำลาย
ทำลายจิตใจ ให้เราบ้าไป
เพราะรักแล้วเสีย เสียทั้งน้ำตาล
ที่เราไม่เคยเสียให้ใคร

เก็บความรักทีพ่ายแพ้ เพราะคนๆหนึ่ง
ทิ้งความเจ็บช้ำ ที่เกาะกินในใจ
ทิ้งลงแม่น้ำแล้วลืมทุกอย่าง
นั่งมองดูความรักลอยไป

ปล่อยให้ไหลไป...ไป ให้ลอยลงสู่ทะเลให้หาย...ไป
ให้มาอย่าย้อนคืนมา
ทิ้ง...ไป เพราะรักนั้นทำกับเราให้เสีย...ใจ
ให้ลอยไปไกล ให้ไปไกลๆ
ไม่มีอะไรต้องเหลือ ทิ้งแล้วทุกอย่าง

รู้แล้วครั้งนี้ รักคือตัวการ
ทำคนเบิกบานให้กลายเป็นเศร้า
ขืนรักแล้วหลง ให้มันมอมเมา
ก็โดนมันแผดเผา เจียนตาย

เก็บความรักทีพ่ายแพ้ เพราะคนๆหนึ่ง
ทิ้งความเจ็บช้ำ ที่เกาะกินในใจ
ทิ้งลงแม่น้ำแล้วลืมทุกอย่าง
นั่งมองดูความรักลอยไป

ปล่อยให้ไหลไป...ไป ให้ลอยลงสู่ทะเลให้หาย...ไป
ให้มาอย่าย้อนคืนมา
ทิ้ง...ไป เพราะรักนั้นทำกับเราให้เสีย...ใจ
ให้ลอยไปไกล ให้ไปไกลๆ
ไม่มีอะไรต้องเหลือ ทิ้งแล้วทุกอย่าง

ปล่อยให้ไหลไป...ไป ให้ลอยลงสู่ทะเลให้หาย...ไป
ให้มาอย่าย้อนคืนมา
ทิ้ง...ไป เพราะรักนั้นทำกับเราให้เสีย...ใจ
ให้ลอยไปไกล ให้ไปไกลๆ
ไม่มีอะไรต้องเหลือ ทิ้งแล้วทุกอย่าง

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google