Saturday, April 01, 2006

จะเอาอะไรจากใจฉันอีก~ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต (เพื่อนรักเพื่อนร้าย)

จะเอาอะไรจากใจฉันอีก~ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต
เพลงประกอบ เพื่อนรักเพื่อนร้าย

จะเอาอะไรจากใจฉันอีก
จะเอาอะไรจากคนอย่างฉัน
ถึงฉันคนนี้ไม่มีค่าให้เธอจำ
เธอยังจะมาเหนี่ยวรั้งฉันทำไม

ไม่มีอะไรที่เธอต้องการ
หมดสิ้นไม่มีเหลือแล้วทุกอย่าง
เป็นเพียงคนที่ไร้วิญญาณ
ไม่มีค่าควรคู่เธอ

ฉันเจ็บไม่พอหรือยังไง
อยากให้ฉันเจ็บ.. กว่าเดิมสักเท่าไหร่
เธอสนุกใช่ไหม ที่เห็นน้ำตาของคนอ่อนไหว

ฉันเจ็บไม่พอหรือยังไง
อยากให้ฉันเจ็บ.. กว่านี้สักเท่าไหร่
ปล่อยให้ฉันมีทางเลือกอย่างที่ฝัน

จะเอาอะไรจากใจฉันอีก
จะเอาอะไรจากคนอย่างฉัน
ถึงฉันคนนี้ไม่มีค่าให้เธอจำ
เธอยังจะมาเหนี่ยวรั้งฉันทำไม

ไม่มีอะไรที่เธอต้องการ
หมดสิ้นไม่มีเหลือแล้วทุกอย่าง
เป็นเพียงคนที่ไร้วิญญาณ
อยู่กันไปจะเจ็บช้ำ

ฉันเจ็บไม่พอหรือยังไง
อยากให้ฉันเจ็บ.. กว่าเดิมสักเท่าไหร่
เธอสนุกใช่ไหม ที่เห็นน้ำตาของคนอ่อนไหว

ฉันเจ็บไม่พอหรือยังไง
อยากให้ฉันเจ็บ.. กว่านี้สักเท่าไหร่
ปล่อยให้ฉันมีทางเลือกอย่างที่ฝัน

ฉันเจ็บไม่พอหรือยังไง
อยากให้ฉันเจ็บ.. กว่าเดิมสักเท่าไหร่
เธอสนุกใช่ไหม ที่เห็นน้ำตาของคนอ่อนไหว

ฉันเจ็บไม่พอหรือยังไง
อยากให้ฉันเจ็บ.. กว่านี้สักเท่าไหร่
ปล่อยให้ฉันมีทางเลือกอย่างที่ฝัน

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google