Friday, March 31, 2006

เปลือง~เกิร์ล

เปลือง~เกิร์ล

ซึ้งจนพอแล้ว อย่าพูดถึงมัน ว่าเธอยังรักฉัน ยังหวังดี
ไร้ประโยชน์แล้ว กับคำพวกนั้น เมื่อเธอมาทิ้งกัน ขนาดนี้

อย่าพูดเลย ว่าเธอจะไม่ลืมทุกๆ อย่าง
อย่าพูดเลย ถ้าพูดจบแล้วเธอก็เดินหนี
เธอไม่ต้องคุย ว่าอยากทำดี เมื่อไม่มีฉันอยู่ในสายตา

เก็บปากเธอเอาไว้ ไม่อยากให้ต้องใช้เปลือง
จากกันแล้ว ขอให้เรื่องจบแค่คำลา
เก็บปากเธอเอาไว้ ไว้บอกคนที่ต้องไปหา
ห่วงใยอะไรหนักหนา (เสียเวลามาหวังดี)

ฉันก็เจ็บแล้ว ไม่ขออะไร ถ้าหากเธอเข้าใจ พอเสียที
ไม่ต้องบอกฉัน ผูกพันแค่ไหน ไม่ต้องการช้ำใจ ยิ่งกว่านี้

อย่าพูดเลย ว่าเธอจะไม่ลืมทุกๆ อย่าง
อย่าพูดเลย ถ้าพูดจบแล้วเธอก็เดินหนี
เธอไม่ต้องคุย ว่าอยากทำดี เมื่อไม่มีฉันอยู่ในสายตา

เก็บปากเธอเอาไว้ ไม่อยากให้ต้องใช้เปลือง
จากกันแล้ว ขอให้เรื่องจบแค่คำลา
เก็บปากเธอเอาไว้ ไว้บอกคนที่ต้องไปหา
ห่วงใยอะไรหนักหนา (เสียเวลามาหวังดี)

เก็บปากเธอเอาไว้ ไม่อยากให้ต้องใช้เปลือง
จากกันแล้ว ขอให้เรื่องจบแค่คำลา
เก็บปากเธอเอาไว้ ไว้บอกคนที่ต้องไปหา
ห่วงใยอะไรหนักหนา (เสียเวลามาหวังดี)

เก็บปากเธอเอาไว้ ไม่อยากให้ต้องใช้เปลือง
จากกันแล้ว ขอให้เรื่องจบแค่คำลา
เก็บปากเธอเอาไว้ ไว้บอกคนที่ต้องไปหา
ห่วงใยอะไรหนักหนา (เสียเวลามาหวังดี)

ต้องการแค่เพียงคำลา ไม่ต้องเปลืองความหวังดี

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google