Friday, March 24, 2006

อย่างไรก็รักเธอ~ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช (ตี๋ตระกูลซ่ง)

อย่างไรก็รักเธอ~ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช
อัลบั้ม: เพลงประกอบ ตี๋ตระกูลซ่ง

ถ้าถามรักเธอตอนไหน ก็ตอบว่าตอนแรกเจอ
เฝ้าคิดถึงเพียงแต่เธอ มันฝันมันเพ้อ ทุกวันเชื่อไหม
ไม่คิดจะมาสบตา ไม่ว่าอะไรซักคำ
ถ้ารักแล้วต้องเจ็บช้ำ ก็คงต้องช้ำ ฉันเข้าใจมันได้

แต่อย่างไรก็รักเธอ จะอย่างไรก็รักเธอ
ไม่ได้มาพร่ำมาเพ้อ มีเพียงชื่อเธออยู่ในใจ
อาจไม่ใช่คนสำคัญ อาจไม่ดีเหนือใคร

ก็เป็นแค่เพียงผู้ชายคนเดียว ที่ใจไม่เจียม

ถ้าถามรักเธอแค่ไหน ก็บอกว่าใจที่มี
รักที่เธอเป็นเธอ เป็นคนแบบนี้ ที่ฉันรอมานาน

แต่อย่างไรก็รักเธอ จะอย่างไรก็รักเธอ
ไม่ได้มาพร่ำมาเพ้อ มีเพียงชื่อเธออยู่ในใจ
อาจไม่ใช่คนสำคัญ อาจไม่ดีเหนือใคร

ก็เป็นแค่เพียงผู้ชายคนเดียว ที่ใจไม่เจียม

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google