Saturday, March 11, 2006

หึง~ดีทูบี

หึง~ดีทูบี
อัลบั้ม: Type II

ก็รู้ว่าฉันกลัว แล้วยั่วฉันทำไม
ทำเป็นกระแชะใครต่อใครแกล้งฉัน
ที่ฉันไม่พอใจ ไม่ใช่ว่าฉันพาล
ไม่ใช่ไม่เชื่อใจกันรู้ไหม

ก็จะไม่หวงเธอจะให้ฉันหวงใคร
ฉันกลัวคนไหนมาแทนฉัน
กระวยกระวายกลุ่มใจ กลัวเธอไม่รักกัน
ไม่ชอบใครมาคุยใกล้เธอ

ก็คนมันขี้หึงนิดหนึ่งก็คิดไกล
มันคิดระแวงไปอยู่เสมอ
ทุกเรื่องที่ทำลงไป ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ
รักเธอจะให้ไปหึงใคร
ทุกครั้งที่โทรตาม ทุกครั้งต้องถามไถ่
เกิดจากความรักความห่วงใยเท่านั้น
ฉันไม่ได้ตั้งใจ ให้เธอต้องรำคาญ ขอโทษ
ถ้าฉันกวนใจเธอเกินไป

ก็จะไม่หวงเธอจะให้ฉันหวงใคร
ฉันกลัวคนไหนมาแทนฉัน
กระวยกระวายกลุ่มใจ กลัวเธอไม่รักกัน
ไม่ชอบใครมาคุยใกล้เธอ

ก็คนมันขี้หึงนิดหนึ่งก็คิดไกล
มันคิดระแวงไปอยู่เสมอ
ทุกเรื่องที่ทำลงไป ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ
รักเธอจะให้ไปหึงใคร
ทุกครั้งที่โทรตาม ทุกครั้งต้องถามไถ่
เกิดจากความรักความห่วงใยเท่านั้น
ฉันไม่ได้ตั้งใจ ให้เธอต้องรำคาญ ขอโทษ
ถ้าฉันกวนใจเธอเกินไป

ก็คนมันขี้หึงนิดหนึ่งก็คิดไกล
มันคิดระแวงไปอยู่เสมอ
ทุกเรื่องที่ทำลงไป ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ
รักเธอจะให้ไปหึงใคร
ทุกครั้งที่โทรตาม ทุกครั้งต้องถามไถ่
เกิดจากความรักความห่วงใยเท่านั้น
ฉันไม่ได้ตั้งใจ ให้เธอต้องรำคาญ ขอโทษ
ถ้าฉันกวนใจเธอเกินไป

ไม่รู้รึไงว่าใครมันรักเธอ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google