Monday, March 06, 2006

บ่วงไฟ~พาราด็อกซ์

บ่วงไฟ~พาราด็อกซ์
อัลบั้ม: Freestyle

ทำงานมานาน ยังกลัวยังเกรง
กังวลระแวง รีรอทำไม
ความอายอ่อนแอ แทรกซึมรอบกาย
ทำไปกลัวไป จึงยอมง่ายดาย

โลกนี้มีอุปสรรคกั้น ไม่ว่าจะทำอะไร
ยิ่งอ้นตราย ก็เหมือนไฟบ่วงบาศ ลุกเป็นเพลิง
ไม่ต้องไปกลัว ไฟจะร้อนจะแรงลุกลาม
ต้องพยายาม ต้องแข็งใจ
ทะลวงไอ้ห่วงบรรลัยกัลป์

บ่วงไฟ เราจะฝ่าไป
ไฟจะร้อนไฟจะแรง
มันจะลวกมันจะพองเรา
บ่วงไฟ เราจะข้ามไป
เราจะกล้าบ้าพุ่งข้าม

บ่วงไฟ เราจะฝ่าไป
ไฟจะร้อนไฟจะแรง
มันจะลวกมันจะพองเรา
บ่วงไฟ เราจะข้ามไป
เราจะกล้าบ้าพุ่งข้าม

รอคอยพยายาม ทำงานให้ดี
อุปสรรคมาทำลาย อย่าไปยอมจงตั้งใจ
ระวังมัวแต่ไปกลัว ระวังมันจะสายเกิน
ลองดูลุยมันเข้าไป การเริ่มตนเป็นสิ่งที่ดี

โลกนี้มีอุปสรรคกั้น ไม่ว่าจะทำอะไร
ยิ่งอ้นตราย ก็เหมือนไฟบ่วงบาศ ลุกเป็นเพลิง
ไม่ต้องไปกลัว ไฟจะร้อนจะแรงลุกลาม
ต้องพยายาม ต้องแข็งใจ
ทะลวงไอ้ห่วงบรรลัยกัลป์

เริ่มต้น ก็ชนะไปกว่าครึ่ง
เริ่มต้น ก็ชนะไปกว่าครึ่ง
เริ่มต้น ก็ชนะไปกว่าครึ่ง เริ่มต้น

บ่วง...ไฟ
บ่วง...ไฟ
บ่วง...ไฟ
บ่วง...ไฟ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google