Thursday, February 02, 2006

อู้ห์ (Ooh!)~ปาล์มมี่

อู้ห์ (Ooh!)~ปาล์มมี่
อัลบั้ม: Beautiful Ride

เธอ...เธออีกแล้ว ที่มารบมากวนหัวใจ
จะไปไหนเจอใครมากมาย ทำไมมันมอง..หาแต่เธอ
ไม่อยู่ อยู่ที่ไหน ใจดวงนี้ยังคงละเมอ
หลับตาฝันก็ยังพบเธอ ก็มีแต่เธอ Oww.....

ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ฉันใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงแต่เธอ

เรื่องอื่นไม่ค่อยสน ไม่อยากรู้เรื่องคนทั่วไป
อยากจะรู้เรื่องเธอนั่นไง จะทำยังไง Oww.....

ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ฉันใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงแต่เธอ

ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ฉันใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงแต่เธอ

ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ฉันใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงแต่เธอ

ฉันเป็นอะไรไม่รู้... ฉันใจไม่ค่อยอยู่
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว..
แปลกจริง... คิดถึงแต่เธอ

Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว.. แปลกจริง... คิดถึงแต่เธอ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google