Tuesday, February 07, 2006

มิวสิกเลิฟเวอร์ (Music Lover)~มาช่า วัฒนพานิช

มิวสิกเลิฟเวอร์ (Music Lover)~มาช่า วัฒนพานิช
อัลบั้ม: In Love

ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก
ลองอยู่เงียบๆ อยู่ดูบ้าง
ไม่สนใจผู้ใด ไม่ต้องการข้องเกี่ยว
ไม่ออกไปเที่ยว เบื่อคนมาก
พอเจอะเธอเข้า ก็ทำยาก
ทั้งที่เคยตั้งใจ พักหัวใจช่วงหนึ่ง

ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจ
ก็เธอดึงดูดขนานนี้
ยิ่งได้ไกล้เธอคนดี
ยิ่งมีใจให้เธอมากทุกวัน

รักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลง
ให้ใจครื้นเครงบรรเลงล่องไป
ปลุกฉันขึ้นมาใหม่
หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่า

เหมือนใจเต้นรำอยู่กลางแสงไฟ
ไม่มัวมืดมน ให้ฟลอร์ของเรา
จากนี้แค่มีเรา ทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเสียงเพลงในใจ

ทำไมใจเต้น บอกเธอใช่ คนอื่นว่าไม่ ก็ว่าใช่
เพราะว่าใจฉันเอง รักเสียงเพลงของเธอ

ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจ
ก็เธอดึงดูดขนานนี้
ยิ่งได้ไกล้เธอคนดี
ยิ่งมีใจให้เธอมากทุกวัน

รักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลง
ให้ใจครื้นเครงบรรเลงล่องไป
ปลุกฉันขึ้นมาใหม่
หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่า

เหมือนใจเต้นรำอยู่กลางแสงไฟ
ไม่มัวมืดมน ให้ฟลอร์ของเรา
จากนี้แค่มีเรา ทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเสียงเพลงในใจ

รักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลง
ให้ใจครื้นเครงบรรเลงล่องไป
ปลุกฉันขึ้นมาใหม่
หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่า

เหมือนใจเต้นรำอยู่กลางแสงไฟ
ไม่มัวมืดมน ให้ฟลอร์ของเรา
จากนี้แค่มีเรา ทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเสียงเพลงในใจ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google