Saturday, January 14, 2006

มีค่าเพราะรักเธอ~ไลค์เบอร์รี่

มีค่าเพราะรักเธอ~ไลค์เบอร์รี่
อัลบั้ม: Next Step

ไม่ผิดหวัง และไม่หวั่นไหว
รักเธอทั้งใจ แม้จะไร้วี่แวว
ให้หมดแล้ว ใจให้ไปแล้ว
รักเธอไปแล้ว ฉันจะรักจนตาย

แม้ใครจะบอกว่าฉันโง่งม
และจมกับฝันที่มันไม่เป็นจริง
สิ่งที่ฉันทุ่มเททุกสิ่ง
เหมือนดั่งโยนทิ้งลงในทะเล
แม้ใครจะบอกจะว่ายังไง
ก็ยังภูมิใจที่ได้ทุ่มเท
รักเธอ หมดใจของฉัน

ยิ่งชีวิตฉันมันจะมีค่าใด
ถ้าหากหัวใจ มันไม่ได้รักเธอ
แม้เธอไม่รัก แต่รักยังเป็นของเธอเสมอ
จะรักฉันไหมไม่สำคัญ
แต่หมดทั้งชีวิตของฉันมีค่าเพราะรักเธอ

แม้ใครจะบอกว่าฉันโง่งม
และจมกับฝันที่มันไม่เป็นจริง
สิ่งที่ฉันทุ่มเททุกสิ่ง
เหมือนดั่งโยนทิ้งลงในทะเล
แม้ใครจะบอกจะว่ายังไง
ก็ยังภูมิใจที่ได้ทุ่มเท
รักเธอ หมดใจของฉัน

ยิ่งชีวิตฉันมันจะมีค่าใด
ถ้าหากหัวใจ มันไม่ได้รักเธอ
แม้เธอไม่รัก แต่รักยังเป็นของเธอเสมอ
จะรักฉันไหมไม่สำคัญ
แต่หมดทั้งชีวิตของฉันมีค่าเพราะรักเธอ

อาจเจ็บช้ำ และอาจอ่อนล้า
อาจมีน้ำตา แต่ว่าไม่เคยเสียใจ
และรักครั้งนี้ จะเป็นจริงไหม
เป็นจริงเมื่อใด มันก็ไม่สำคัญ

ก็ชีวิตฉันมันจะมีค่าใด
ถ้าหากหัวใจ มันไม่ได้รักเธอ
แม้เธอไม่รัก แต่รักยังเป็นของเธอเสมอ
จะรักฉันไหมไม่สำคัญ
แต่หมดทั้งชีวิตของฉันมีค่าเพราะรักเธอ

จะรักฉันไหมไม่สำคัญ แต่หมดทั้งชีวิตของฉัน
มีค่าเพราะรักเธอ

Right click here to download filePost a Comment


Add to My Yahoo! Add to My MSN Add to Google